Prezes Informuje              wydarzenia | działalność | kalendarz |oddziały | sponsorzy |  partnerzy | MPS

                        Kwartalnik Prezesa                                              o nas | zarząd |  kontakt | archiwum | maki | home
     
                                                                                                                      POLKA INTERNATIONAL
       
 
 
        III Polka International Kongres    
        30 maj do 6 czerwiec 2009    
   

 

 

 

 

Roczne Zebranie Asocjacji miało miejsce w dniu 29 maja 2009 w Cafe Solrosen, Katrinelundsgatan w Malmo.

Zebranie reprezentowane było przez prezesów, vice prezesów oraz członkinie oddziałów:

Polka Grodno, Bialoruś;Polka Brześć, Białoruś;Polka Lwów, Ukraina,

Polka Łódz, Polska;Polka International, Szwecja

 

W dniach od 30 maja do 6 czerwca 2009 odbył się III Polka International Kongres. Kongres rozpoczął sie Mszą Swietą w Kosciele na Rosengardzie.

Prezes Polka Brześć, która jednocześnie sprawuje funkcję prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej w Brześciu jest także pisarką i poetką. Podczas Mszy w kościele

zarecytowałą wiersz o Janie Pawle II papieżu jakiego już nie będzie. Wierszem Maria Sulima przypomniła nam o naszym drogim Polaku a jednocześnie o papieżu.

Łzy i mocne brawa napełniły serca i kosciół.

 

Kongres odbył sie pod hasłem "Problemy kobiet na wschodzie". Podczas Kongresu zostały odczytane referaty z prac jakie zostały wykonane podczas ostatniego roku.

 

III Kongress podjął uchwały dotyczące wspólnych projektów w temacie wymiany kulturowej oraz organizacji IV Kongresu we Lwowie. Podjęto uchwałę szerokiej akcji powoływania nowych odziałów Polka w świecie.

Wspieranie apelu Sejmiku Działaczy Polonijnych Polskiego Komitetu Olimpijskiego dotyczącą zbieranie funduszy dla Dzieci z Domów Dziecka na rozwijanie wśród nich sportowych zainteresowań.

 

Podczas Kongresu na podstawie uchwały z 2004 roku zostala wręczona, jak co roku pomoc finansowa dla oddziału Polka Grodno.

 

Goście Kongresu miały możliwość obejrzenia dwóch wystaw malarskich w dniu 4 czerwca w Konsulacie RP i 6 czerwca w Lodde Centrum podczas obchodów Swięta Szwedzkiej Flagi w Loddekopinge. Organizatorem wystaw malarskich i pleneru była Polka International.

 

Goście zwiedzili Lund, Malmo i Kopenhagę.

 

Podczas Kongresu miały również miejsce inne ważne spotkania: Walny Kongres Członków Polka International Alliance „Polka World" oraz Polka Alliance Prezydium, które odbyły się

6 i 7 czerwca 2009.

 

Kongres zakończył się Mszą Swiętą w Kościele Zbawiciela w centrum Malmo. Podczas Mszy Maria Sulima zarecytowała swoje cztery wiersze. Wzruszenie i brawa zewsząd było słychać.

Po zakończonej Mszy Maria Sulima spotkała się z wiernymi. Książki z jej poezją zostały szybko sprzedane. Ci co mieli szczęście i je nabyli otrzymali autorską dedykację.

Prosto z Kościoła goście odjechali na lotnisko.

 

W takiej to poetyckiej atmosferze dobiegł końca 10 dniowy pobyt naszych członkiń na
III Międzynarodowym Kongresie Polka International.

OFICJALNE ROZPOCZECIE

III Polka International Konferencji

Miedzynarodowego Pleneru Malarskiego

Walnego Kongresu Członków Polka International Alliance

30 maja 2009

 

Rozpoczelismy spotkaniem i kolacja w restauracji Fregatten w Malmo.

W plenerze malarskim brało udział jedenastu malarzy z Polski, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii. Z tej okazji został wydrukowany katalog. Szwedzki krytyk sztuki Stig Stalnacke

wypowiedział się na temat prac malarzy. Jego wypowiedz została zamiesczona w katalogu. 

 
 
        Copyright ©2000-2008 Elizabeth Blania Kacprzyk.