home | o nas | zarząd | wydarzenia | kalendarz | kontakt     
   

    

 


    

     

10 lecie Klubu Polskich Kobiet Polka Grodno
 
Klub rozpoczął swoją dziłalność 9.11.1994 roku. Przjęł nazwę Grodnianka, której pierwszym prezesem była Pani Jadwiga Zając.
 
W 2003 roku Klub Polskich Kobiet został przyjęty do Polka- Międzynarodowej Asocjacji Polskich Kobiet i przyjął nazwę Polka Grodno.
7 stycznia 2003 roku Polska Macierz Szkolna na Białorusi ustanowiła Polka Grodno jako jednostkę programową, której prezesem została mgr. Halina Rudnicka.
Obecnie Klub posiada około 70 członkiń. Piękną tradycją Polka Grodno stały się spotkania związane z obchodami najważm'niejszych dla Polaków świąt:
Bożego Narodzenia, Wielkanocy, oraz świąt żwieckich - Dzien Nauczyciela, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki.
 
Ważne imprezy: sesja mickiewiczowska i orzeszkowska, połączone z wyjazdami do Nowogródka i Bohatyrowicz.
W 1998 roku dzięki Polskiej Macierzy Szkolnej Klub odbył pielgrzymkę do Czestochowy.
W 2000 roku dzięki Wsólnocie Polskiej Klub odbył pierwszą pielgrzymkę po trasie Jana Pawła II: Różanystok- Augustów- Studnieniczna-Suwałki-Wigry.
 
Członkinie Klubu podjęły się opieki nad grobami żołnierzy polskich na cmentarzach w Grodnie. 

Gratulacje przyjmuje prezes Halina Rudnicka

 

 

  Polish Women's Association International
 Malmö 2003